آوریل 2021

بازدید مدیران شرکت عبیدی از شتابدهنده ماد

در این بازدید که در روز ۲۰ اسفند ماه صورت گرفت، زمینه‌های همکاری‌های مشترک مورد بررسی قرار گرفته و بازدید از سایت آزمایشگاهی و نیمه صنعتی شتابدهنده ماد توسط مدیران شرکت داروسازی عبیدی صورت پذیرفت.

بیشتر بخوانید »