دی ۱۳۹۸

اخبار

بازدید دکتر ستاری، معاون محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری از شتابدهنده ماد

صبح روز شنبه مورخ ۲۸/۱۰/۹۸ معاون محترم ریاست جمهوری، جناب آقای دکتر ستاری به همراه دیگر مدیران حوزه زیست فناوری از شتابدهنده ماد بازدید نمود و بر گسترش زیرساخت ها و حمایت مجدانه از این شتابدهنده در راستای رسیدن به اهداف فناورانه و نوآورانه آن تاکید نمود.

بیشتر بخوانید »