درخواست استقرار

هسته های فناور و یا استارتاپ هایی که درخواست استقرار و همکاری با شتاب دهنده ی ماد را دارند در این قسمت اطلاعات خود را وارد نموده و در انتها فرم درخواست استقرار را آپلود سپس ارسال نمایید.
  • Drop files here or
    Accepted file types: pdf.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.